Make your own free website on Tripod.com
TTC Dender

HOME

Introductie | Clubgegevens | Historiek | Informatie | Hoe word ik lid? | Locatie Ninove | Kalender | Competitie | Ledenlijst Jeugd | Ledenlijst Volwassenen | Het Paletje | Nieuwsbrief | Flash | Informatisering | Clubkampioenschap | Speler van het jaar | Leden Pagina | Links
Informatie

Lokaal

TTC Dender heeft twee sites. Het hoofdlokaal bevindt zich in de Polyvalente Zaal LP Boon, Leuvestraat, 69, Erembodegem. Er is een kantine waar tegen zeer democratische prijzen een drankje of een versnapering kan worden bekomen. Via het nummer 0475/78 07 75 kan men rechtstreeks de tafeltennisclub bereiken tijdens de openingsuren van de zaal.
Ons tweede lokaal bevindt zich in de Stedelijke Sporthal van Ninove, Parklaan, Ninove. Dit lokaal is enkel open op maandagavond van 19.30 u. tot 21.00 u. voor training en op zondagvoormiddag (als er competitie moet worden gespeeld). Alleen jeugd A en C spelen in Ninove hun competitiewedstrijden. Alle andere ploegen (heren, dames en jeugd B en D) hebben hun thuishaven in Erembodegem.

Huishoudelijk reglement

1. Alle clubleden streven ernaar de regels van de fair play te eerbiedigen en zich bovendien te houden aan onderstaand clubreglement.
2. Deze huishoudelijke reglementen worden van kracht vanaf 1 augustus 2001 en gelden tot een eventuele wijziging door bet bestuur.
3. Competitiespelers dienen hun lidgeld te vereffenen vr 15 augustus door middel van een overschrijving opgestuurd of overhandigd door de penningmeester. Wie tegen die datum niet heeft betaald, zal niet op de sterktelijst worden geplaatst. De tarieven:
- Competitiespelers 18 jaar of ouder: 55 .
- Competitiespelers jonger dan 18 jaar: 42,50 .
- Steunende leden of recreanten : 25 .
4. Aanwezigheid bij thuiswedstrijden en clubtornooien is vereist ten laatste een half uur vr aanvang van de wedstrijd of het tornooi.
5. Zowel na competitiewedstrijden als na de training helpt iedereen mee het gebruikte materieel weg te bergen tenzij andere leden het na jou nog wensen te gebruiken.
6. De competitiewedstrijden worden gespeeld in clubuitrusting, d.w.z. zwarte short (geen bermuda's), gele clubshirt met de recentste sponsorreclame, witte sportkousen en sportschoenen zonder zwarte zolen. Wie hiermee niet in regel is, krijgt een eenmalige verwittiging en zal bij elke volgende interclubontmoeting waar hij niet in regel is met de spelersuitrusting, worden beboet met 1,5 .
7. Zolang niet alle wedstrijden gespeeld zijn en gedurende de trainingen, wordt niet gerookt, noch in de zaal, noch in de kleedkamers. Jeugd rookt in geen geval. De spelers worden verzocht ook de bezoekende ploegen te wijzen op dit feit. Roken is wel toegelaten in de kantine en op het domein rond de zaal. Sigarettenpeuken dienen te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde stenen pot.
8. De interclubleider is verantwoordelijk voor de opstelling van de ploegen.
9. De ploegenkapiteins zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen hun ploeg. Zij geven vier dagen vr hun competitiewedstrijd hun ploegenopstelling aan de interclubleider door en volgen voor de rest de richtlijnen van de ploegenkapiteins. Op de wedstrijdbladen van de uitmatchen vermelden ze de naam van de chauffeur.
10. Wie deelneemt aan tornooien, dient alle gespeelde wedstrijdbladen zo vlug mogelijk af te geven aan de verantwoordelijke voor inbreng in de computer. Indien dit niet gebeurt, zal het clublid in kwestie alle inschrijvingsgelden, die door de club werden betaald, moeten terugbetalen aan de clubkas.
11. Wanneer het gedrag van een clublid in opspraak komt door bv. zedelijk wangedrag, diefstal, beschadiging van materieel of andere feiten die niet in overeenstemming te brengen zijn met de sportieve en opvoedende rol van onze sportvereniging, zal bet bestuur sancties treffen en in het uiterste geval het lid uitsluiten en de toegang tot de club ontzeggen.
12. Alle persoonlijke boetes, opgelopen door een verzuim van de speler in kwestie, zullen door de speler zelf worden gedragen. Zolang deze boete niet is teruggevorderd aan de club, zal deze speler niet meer weer kunnen aansluiten bij de club.
13.Consumpties aan de bar worden contant betaald en zeker voor het verlaten van het lokaal. Zolang de schulden niet zijn vereffend, wordt een volgende bestelling geweigerd.
14. Alcoholische dranken worden niet geserveerd aan leden of bezoekers onder de 16 jaar, tenzij onder begeleiding van ouder of voogd.

Erembodegem, 1 augustus 2001

Namens het bestuur

Lidgeld

Dit jaar bedraagt het lidgeld 55,00 voor de volwassenen, 42,50 voor de jeugdspelers en 25 voor recreanten (niet-competitiespelers) betalen. Het lidgeld kun je op drie manieren betalen: ofwel cash of per cheque aan de penningmeester, ofwel en liefst rechtstreeks op onze bankrekening: 068-2117955-84 van TTC Dender (vermeld altijd duidelijk je naam bij mededeling). In het lidgeld zijn begrepen:
- lidgeld VTTL;
- lidgeld TTC DENDER;
- verzekering;
- het maandelijkse clubtijdschrift Het Paletje (ook toestuurbaar via e-mail of te bekijken via onze website);
- per e-mail wekelijkse toesturing van de Nieuwsbrief TTC Dender met o.m. uitslagen van de competitiewedstrijden en informatie over de tafeltennisclub.

Trainingen

- maandag van 18.30 u. tot 20.00 u.:  training voor jongeren en beginnelingen
- maandag van 20.00 u. tot 21.15 u. : training voor gevorderden en volwassenen
- maandag van 19.30 u. tot 21.00 u.:  training voor jeugd en volwassenen in Ninove
- woensdag van 15.00 u. tot 16.30 u.: recreatie voor leerlingen LP Boonschool en leden TTC Dender
- woensdag van 20.00 u. tot 22.00 u.: geleide training voor gevorderden

Competitie

De thuiswedstrijden worden voor de heren A, B, C en E op vrijdagavond (deuren open vanaf 19.15 u. start wedstrijden om 20.00 u.) gespeeld. Op zaterdagnamiddag om 16.00 u. (deuren open om 15.30 u.) spelen heren D, de dames en jeugdploegen B en D. De jeugdploegen A en C spelen op zondagvoormiddag (in Sporthal Ninove) om 10.00 u. (deuren open om 9.30 u.). De Een competitiejaar loopt van midden september tot midden april. Er is ook mogelijkheid aan diverse provinciale tornooien, regelmatigheidscriteria en stages deel te nemen.

Materieel

Om te kunnen spelen moet men over een sportuitrusting beschikken (zwarte zolen zijn in bijna alle zalen verboden). Wie nog geen eigen palet heeft, kan er een lenen bij de club. Paletten worden het best niet aangekocht in speelgoedzaken of grootwarenhuizen. Die zijn duur en ongeschikt voor competitie of doorgedreven recreatie. In de club kan men zich ofwel een recuperatiepalet (17,50 ) of een beginnerspalet (43,50 ) aanschaffen. Wie professioneler wil spelen, koopt afzonderlijk het houtje en de rubbers (ongeveer 90 samen), die zelf of door een gespecialiseerde vakman worden geassembleerd. Op aanvraag zorgen wij ook voor de bestelling bij onze leverancier (Topspin uit Sint-Genesius-Rode). Tweemaal per jaar komt de zaakvoerder Freddy Mosselmans naar een trainingsavond in Denderleeuw, waar hij in een stand materieel te koop aanbiedt.

Sponsoring

We zetten een rijtje wat we tot nu toe aan sponsoring hebben bekomen:
- Nv Rendac Belgium: zorgde voor een trainingspak voor alle jeugdspelers die aan de competitie meedoen en voor omheiningen
- Escape-Systems: zorgt voor technische web-ondersteuning

Klik hier voor meer informatie via mail!

Weet ons te zeggen wat je van onze site vindt!