Make your own free website on Tripod.com
helmet crest on black
Hoe word ik lid?
TTC Dender

Home

Introductie
Clubgegevens
Historiek
Informatie
Hoe word ik lid?
Locatie Ninove
Kalender
Competitie
Ledenlijst Jeugd
Ledenlijst Volwassenen
Het Paletje
Nieuwsbrief
Flash
Informatisering
Clubkampioenschap
Speler van het jaar
Leden Pagina
Links

Jeugdspelers

Onze tafeltennisclub TTC Dender is aangesloten bij de VTTL (Vlaamse Tafeltennisliga). Men wordt lid door het Aansluitingsformulier eerste aansluiting zo volledig mogelijk in te vullen en te ondertekenen. Vergeet niet dat zowel het gezinshoofd/voogd en het (minderjarige) lid eigenhandig de zin gelezen en goedgekeurd moeten schrijven alvorens de handtekening te plaatsen. Wie ook competitie wil spelen (en we veronderstellen dat iedere aangeslotene de bedoeling heeft tafeltennis in competitieverband te spelen, moet zich ook medisch laten keuren (liefst door de huisarts). De dokter moet tweemaal het medisch attest invullen, dagtekenen en ondertekenen, waardoor hij het spelende lid geschikt verklaart aan competitie te doen. Beide formulieren (aansluitingsformulier en medische attesten) worden in de club ingeleverd. De clubsecretaris zal ervoor zorgen dat alle documenten naar de hoofdzetel van de VTTL worden opgestuurd. Zeven dagen na ontvangst van de documenten op het Provinciaal Secretariaat is men speelgerechtigd. Ongeveer een week later ontvangt de club de lidkaart die aan de betrokken speler wordt overhandigd.

Lidgeld

Samen met de aansluitingsdocumenten betaalt men ook het lidgeld dat voor een heel speeljaar geldig is. Wie voor de eerste keer aansluit, betaalt 42,50 euro . Daarin is begrepen:
- lidgeld VTTL (Vlaamse Tafeltennisliga),
- verzekering,
- lidgeld TTC Dender (voor het gebruik van het materieel en de infrastructuur),
- voorlopige spelersuitrusting.

Benodigdheden

 

Om goed tafeltennis te kunnen spelen moet de speler over volgende benodigdheden beschikken:
- sportuitrusting (liefst geen wit truitje en broekje om gezichtsstoornissen met het witte balletje te voorkomen)
- sportpantoffels (zonder zwarte zool: de meeste sportzalen weigeren spelers met zwarte zolen om beschadiging van de vloerbekleding te vermijden, in sommige zalen worden ook witte zolen verboden)
- een bat of palet. Een goed tafeltennispalet kan men niet in de klassieke sportwinkels kopen, enkel in winkels die in tafeltennis gespecialiseerd zijn. Het zou ons technisch te ver afleiden, wanneer we het verschil tussen beide paletten zouden proberen uit te leggen. Wie modern tafeltennis wil spelen, moet over een palet beschikken dat geschikt is om snel aan te vallen. Zo een palet kost ongeveer
90 euro, maar onze club beschikt over uitstekende beginnerspaletten van 43,5 euro. Soms beschikken we ook over recuperatiepaletten, die kosten slechts 17,50 euro (recuperatiepaletten bestaan uit een nieuw houtje waarop vellen gekleefd zijn die door topspelers een keer in competitie of tornooi zijn gebruikt).

Volwassenen

Onze tafeltennisclub TTC Dender is aangesloten bij de VTTL (Vlaamse Tafeltennisliga). Men wordt lid door het Aansluitingsformulier eerste aansluiting zo volledig mogelijk in te vullen en te ondertekenen. Vergeet niet te dateren en eigenhandig de zin gelezen en goedgekeurd te schrijven alvorens de handtekening te plaatsen. Wie ook competitie wil spelen (en we veronderstellen dat iedere aangeslotene de bedoeling heeft tafeltennis in competitieverband te spelen, moet zich ook medisch laten keuren (liefst door de huisarts). De dokter moet tweemaal het medisch attest invullen, dagtekenen en ondertekenen, waardoor hij het spelende lid geschikt verklaart aan competitie te doen. Beide formulieren (aansluitingsformulier en medische attesten) worden in de club ingeleverd. De clubsecretaris zal ervoor zorgen dat alle documenten naar de hoofdzetel van de VTTL worden opgestuurd. Een veertiental dagen later ontvangt het nieuwe lid zijn lidkaart samen met de datum waarop het speelgerechtigd is. Vanaf die datum kan men aan competitiesport doen.

Lidgeld

Samen met de aansluitingsdocumenten betaalt men ook het lidgeld dat voor een heel speeljaar geldig is. Wie aansluit, betaalt 55 euro. Daarin is begrepen:
- lidgeld VTTL (Vlaamse Tafeltennisliga),
- verzekering,
- lidgeld TTC Dender (voor het gebruik van het materieel en de infrastructuur),
- voorlopige spelersuitrusting.

Benodigdheden

 

Om goed tafeltennis te kunnen spelen moet de speler over volgende benodigdheden beschikken:
- sportuitrusting (liefst geen wit truitje en broekje om gezichtsstoornissen met het witte balletje te voorkomen)
- sportpantoffels (zonder zwarte zool: de meeste sportzalen weigeren spelers met zwarte zolen om beschadiging van de vloerbekleding te vermijden, in sommige zalen worden ook witte zolen verboden)
- een bat of palet. Een goed tafeltennispalet kan men niet in de klassieke sportwinkels kopen, enkel in winkels die in tafeltennis gespecialiseerd zijn. Het zou ons technisch te ver afleiden, wanneer we het verschil tussen beide paletten zouden proberen uit te leggen. Wie modern tafeltennis wil spelen, moet over een palet b
eschikken dat geschikt is om snel aan te vallen. Zo een palet kost ongeveer 90 euro, maar onze club beschikt over uitstekende beginnerspaletten van 43,50 euro. Soms beschikken we ook over recuperatiepaletten, die kosten slechts 17,50 euro (recuperatiepaletten bestaan uit een nieuw houtje waarop vellen gekleefd zijn die door topspelers een keer in competitie of tornooi zijn gebruikt).

Recreanten

Wie wil aansluiten bij TTC Dender, maar zich (nog) niet geroepen voelt om competitie te spelen, kan een recreantenlidmaatschap aanvragen. Daartoe vult men het Aansluitingsformulier eerste aansluiting zo volledig mogelijk in. Voor minderjarigen moet ook het gezinshoofd/voogd eigenhandig de zin gelezen en goedgekeurd schrijven alvorens de handtekening te plaatsen. Een medisch attest is hier niet nodig. Nadat het aansluitingsformulier voor recreanten op het Provinciaal Secretariaat is toegekomen, wordt een groene lidkaart naar de club opgestuurd, die het dan aan de recreant zal overhandigen. De recreant kan alle trainingen van de club meemaken, alsook aan alle wedstrijden binnen clubverband deelnemen. Het is wel belangrijk te weten dat een recreant gedurende het hele seizoen aan geen enkele competitiewedstrijd mag deelnemen, zelfs als hij/zij zou beslissen spelend lid te worden. Pas nadat het seizoen voorbij is, kan men zich dan als spelend lid laten aansluiten.

AANDACHT: vanaf dit jaar mogen recreanten die hun recreantenlidgeld hebben betaald en een medisch attest hebben ingeleverd driemaal meedoen aan de herencompetitie. Zodra ze meer dan driemaal willen opgesteld worden, moeten ze een volwaardig lidmaatschap aangaan en betalen dus 55 .

Lidgeld

Samen met de aansluitingsdocumenten betaalt men ook het lidgeld dat voor een heel speeljaar geldig is. Wie als recreant aansluit, betaalt 25 euro. Daarin is begrepen:
- lidgeld VTTL (Vlaamse Tafeltennisliga),
- verzekering,
- lidgeld TTC Dender (voor het gebruik van het materieel en de infrastructuur).

Benodigdheden

 

Om goed tafeltennis te kunnen spelen moet ook een recreant over volgende benodigdheden beschikken:
- sportuitrusting (liefst geen wit truitje en broekje om gezichtsstoornissen met het witte balletje te voorkomen)
- sportpantoffels (zonder zwarte zool: de meeste sportzalen weigeren spelers met zwarte zolen om beschadiging van de vloerbekleding te vermijden, in sommige zalen worden ook witte zolen verboden)
- een bat of palet. Een goed tafeltennispalet kan men niet in de klassieke sportwinkels kopen, enkel in winkels die in tafeltennis gespecialiseerd zijn. Het zou ons technisch te ver afleiden, wanneer we het verschil tussen beide paletten zouden proberen uit te leggen. Wie modern tafeltennis wil spelen, moet over een palet beschikken dat geschikt is om snel aan te vallen. Zo een palet kost ongeveer
90 euro, maar onze club beschikt over uitstekende beginnerspaletten van 43,5 euro. Soms beschikken we ook over recuperatiepaletten, die kosten slechts 17,50 euro (recuperatiepaletten bestaan uit een nieuw houtje waarop vellen gekleefd zijn die door topspelers een keer in competitie of tornooi zijn gebruikt).

Ons rekeningnummer: 068-2117955-84